• به‌شه‌كان بەشی ددان
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی, توركی
 • کاتی کارکردن on call
 • به‌شه‌كان بەشی قوڕگ و لووت و گوێ
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-13:00
 • به‌شه‌كان ھەناو و دڵ و شەکرە
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-19:00
 • به‌شه‌كان ھەناو و دڵ و شەکرە
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-19:00
 • به‌شه‌كان ھەناو و دڵ و شەکرە
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی, توركی
 • کاتی کارکردن 10:00-19:00
 • به‌شه‌كان بەشی چاو
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-14:00
 • به‌شه‌كان سۆنەر, چاندنی قژوچارەسەری هەلوەرینی قژ
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-18:00
 • به‌شه‌كان لیزەر و چارەسەری زیپکە, چاندنی قژوچارەسەری هەلوەرینی قژ, بۆتۆکس وفیلەر
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, ئینگلیزی, فارسی
 • کاتی کارکردن 10:00 -18:00
 • به‌شه‌كان چارەسەری سروشتی و بوندیاننانەوە
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان كوردی, عه‌ره‌بی, ئینگلیزی, سویدی
 • کاتی کارکردن 12:00 - 18:00
 • به‌شه‌كان بەشی ئێسک و شکان, چارەسەری سروشتی و بوندیاننانەوە
 • نه‌خۆشخانه‌ نه‌خۆشخانه‌ی سویدی تایبه‌ت
 • زمان عه‌ره‌بی, ئینگلیزی
 • کاتی کارکردن 10:00-16:00
هه‌ولێر / كوردستان
شه‌قامی ١٠٠ مه‌تری - به‌رامبه‌ر جوت سایدی عه‌نكاوه‌
ئێمه‌یل :   info @swedish-hospital.com
ژماره‌ی ته‌له‌فۆن : ٠٧٥٠٨٦٩١٥١٥ - ٠٧٥٠٨٦٩١٦١٦